Omflyttning på Klippans bibliotek

Publicerad: 2020-01-13

I slutet av 2019 drog vi igång ett omvandlingsprojekt här på biblioteket i Klippan. Barnavdelningen har sedan länge växt ur sin kostym och behöver större yta till sin verksamhet. Avdelningen för vuxna med facklitteratur flyttar längre bak i biblioteket och bereder plats för en ny ungdomsavdelning. 

Vi har sökt och blivit beviljad pengar till ny inredning för barn och unga. Barnavdelningens böcker finns under omflyttningen i Atriet och TV-spelet är nedpackat. En hel del målningsarbete ska göras i den ursprungliga barnavdelningen som nu ska bli ett rum för de minsta och de yngre barnen. Vår målsättning är att de nya barn- och ungdomsavdelningarna ska bli färdiga under våren 2020.