Skolkuratorn

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef elevhälsa
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolkuratorns roll är att arbeta förebyggande stötta elever, föräldrar och skolpersonal. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att ta hänsyn till elevens hela livssituation, mognad och hälsa.

Skolkuratorn har socialt arbete som huvuduppgift och utför ett stödjande psykosocialt arbete. Detta innebär att använda det professionella samtalet och andra kommunikationsmetoder som verktyg för att möjliggöra förändringar i människors liv. Syftet är att hjälpa eleven till nya infallsvinklar och lösningar. Det kan ske genom att se på sig själv, på relationer eller situationer ur ett annat perspektiv. I denna process kan skolkuratorn vara ett aktivt stöd.

Anledning till att samtala kan vara :

  • Råd och stöd i olika frågor
  • Relationsproblem — med kompisar, familj, lärare
  • Nedstämdhet/skoltrötthet — oro, tankar om framtiden
  • Kriser i livet - Skilsmässa, sorg , förluster
  • Missbruk — eget eller hos någon som står eleven nära
  • Våld , kränkningar , övergrepp

Tystnadsplikt -   Skolkuratorn  får inte föra vidare känsliga uppgifter Tystnadsplikten kan brytas av skolkuratorns anmälningsplikt eller efter överenskommelse.