Proaktiva teamet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef Ventilen
Marie Gärdby 

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun har valt att satsa på ett centralt team, Proaktiva teamet, som arbetar med förebyggande insatser till elever på organisation-, grupp- och individnivå kring problemskapande beteende.

  • Organisationsnivå – exempelvis systemanalys, utbildningar
  • Gruppnivå – handledning, observationer, socioemotionella program
  • Individnivå – impulskontroll (SBK)

Samarbete sker med alla kommunala grundskolornas egna elevhälsoteam (EH) där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Uppdragen utgår från skolornas olika behov och upprättas i samråd med EH.

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är grunden i teamets arbete och en förutsättning för att uppnå ökad måluppfyllelse. Några av målen vi arbetar mot:

  • tidiga och förebyggande insatser
  • barnens/elevens behov ska stå i centrum
  • säkra elevernas rätt till likvärdig utbildning
  • bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd