Aktuellt på Ljungbyhedsskolan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Aktuellt på Ljungbyhedsskolan

 

 

Det är hel distansundervisning vecka 9 och partiell distansundervisning (som nu vecka 7) under veckorna 10-12

Rekommendation till högstadier och gymnasieskolor i Skåne

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits under v 7. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också prov ta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.

För högstadieskolorna rekommenderas att man från vecka 10 fram till påsklovet fortsätter med högst den nivå av närundervisning som man hade under v 7.

Rekommendationerna kan komma att ändras beroende på vidare utveckling av smittspridningen.

Vänligen Chanette Bellander