Arbetsmiljö

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lektionssal i högstadiedelen av skolan.

Rutiner för arbetsmiljöarbetet
Vi arbetar hela tiden aktivt med arbetsmiljöförbättringar samt tydliggör rutiner och uppgiftsfördelning och ansvar.

Målet är att alla medarbetare och elever känner ansvar, arbetsglädje, delaktighet, stolthet och utvecklingslust i sitt arbete och tar ett aktivt ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.