Mål och vision

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 


Kontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 21
Rektor: Chanette Bellander
Biträdande rektor: Kenneth Dådring

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Med skolans profil Idrott/Hälsa och Natur- Utepedagogik och vår pedagogiska helhetsidé  som utgångspunkter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv F-9 för att nå högre måluppfyllelse i utvecklingsgrupper inom följande fem fokusområden:

 • Elevinflytande
 • Trygghet och arbetsro
 • Ökade kunskapsresultat
 • IKT
 • Ljungbyhedsskolan outdoor 


Arbetsplanen
I Ljungbyhedsskolans arbetsplan kan man bland annat läsa om områdets mål och utvecklingsområden.

Ökade kunskapsresultat, vi använder dessa tester och screeningar:

 • Screeningar åk 2, 4, 7
 • H4 åk 1-6
 • God läsutveckling åk 1-3
 • Nationella proven åk 3, 6, 9
 • Fortlöpande diagnoser F-9
 • Observationer
 • Individuella kartläggningar

  Vi utgår från stegen i Qualis-trappan
 • Vi diskuterade två områden: kunskaper och färdigheter samt arbetssätt och lärarroll
 • Kunskaper och färdigheter – steg 3
  (utveckla metoder för att säkerställa likvärdig bedömning för att uppnå steg 4)
 • Arbetssätt och lärarroll – steg 5
  (stimulera elevernas självständighet, initiativförmåga och ansvarstagande för att uppnå steg 6)

  Så här tänker vi framåt
 • Speciallärare - samtliga stadier
 • Strukturerad läsning - samtliga stadier
 • Högläsning samtliga stadier + samtal om innehållet
 • Anpassa grupper efter behov, ej statiska
 • Pedagoger och elever väl förtrogna med IKT-verktyg och kompensatoriska verktyg (regelbunden fortbildning)
 • Kartläggningar (gäller både låga/höga resultat) bör leda till direkta åtgärder
 • Stimulera högpresterande elever
 • Ämnesträffar, nätverksträffar
 • Ämnesfortbildning