Trygghet och trivsel

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling

Barn berättar inte alltid om kränkningar och diskriminering som de själva eller andra utsätts för. De tror att det är att skvallra. De kan också vara rädda för att det kan bli värre. Att berätta om kränkningar och diskriminering är att hjälpa sig själv och andra. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om detta. Ta kontakt med skolan om du misstänker att ditt eller andras barn blir utsatt för kränkningar eller diskriminering. Skolans personal avslöjar inte varifrån informationen har kommit.

I vårt område på Pilagårdsskolan...

- arbetar vi aktivt och målinriktat på ett
  förebyggande sätt.

- accepterar vi inga former av trakasserier och kränkningar.

- hävdas och främjas allas lika värde.

- diskrimineras inga elever, föräldrar eller personal på grund av kön, köns- överskridande identitet eller    uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Relaterade länkar