Förskoleklassen blir obligatorisk

Publicerad: 2017-12-13

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att förskoleklassen ska bli obligatorisk, därmed blir samtliga barn skolpliktiga det år de fyller sex år och skolplikten blir 10-årig.

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och syftet med klassen är bland annat att göra övergången mellan förskola och skola lättare. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.  Alla vårdnadshavare i Klippan som har barn som fyller sex år 2018 kommer i december att få ett brev med information om skolstarten. 

Läs vidare om våra grundskolor.