Nya avgiftsnivåer för maxtaxan från årsskiftet

Publicerad: 2017-12-13

Skolverket har beslutat om nya nivåer för maxtaxan för avgifter till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, som börjar gälla från 2018-01-01.

Läs mer om de nya avgiftsnivåerna under avgifter inom barnomsorgen.