Särskild utbildning för vuxna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Rektor särskolan
Håkan Persson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Särskilda utbildning för vuxna (Särvux) är en egen skolform som följer samma läroplan som kommunala vuxenutbildningen.
Utbildningen finns i Tegelbruksskolans lokaler.

Vuxna personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser.

Följande ämnen/ämnesområden erbjuds höstterminen 2019:

 1. På grundläggande nivå, vilket motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan.
  - Engelska
  - Matematik
  - Svenska

 2. På grundläggande nivå, vilket motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan
  - Individ och samhälle
  - Natur och miljö
  - Språk och kommunikation

 3. På gymnasial nivå, vilket motsvarar den utbildning som ges inom gymnasieskolans nationella program
  - Engelska
  - Matematik
  - Svenska

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna kan laddas ner härPDF (pdf, 77 kB). Blanketten finns även att hämta i Åbyskolans reception.

Vill du veta mer om särvux i Klippan kontakta rektor Håkan Persson, SYV Gith Brunér Tegsell eller pedagog Birgitta Söderlund genom kundtjänst 0435 - 28 000.