Studieförbund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet och folkbildningen. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare. Musik, konst och litteratur är andra viktiga kulturteman för att hålla vårt civilsamhälle levande. Studieförbunden är också med och stödjer vårt rika föreningsliv och skapar olika mötesplatser.
Studieförbunden genomför många kulturevenemang, ofta i samverkan med andra. Titta i evenemangskalendern för att se aktuella arrangemang, eller besök studieförbundens resp hemsidor.


Bidrag till studieförbund och folkbildning inom Klippans kommun

I december 2020 fastslog kommunfullmäktige de nya bidragsregler som nu gäller för studieförbund och folkbildning inom Klippans kommun. Mer information läggs inom kort upp på denna sida. För frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se